AGS Rheinland-Pfalz

Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in der SPD Rheinland-Pfalz

Polskie podsumowanie

Kim jesteśmy?

Nie narzekamy - raczej pracujemy nad rozwiązaniami!

Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in der SPD ( AGS) reprezentuje interesy prawie 2700 małych i średnich przedsiębiorstw w Nadrenii-Palatynacie. AGS pokazuje duże kompetencje SPD w zakresie polityki gospodarczej.

Wręcz przeciwnie, SPD ma długą tradycję reprezentowania małych i średnich przedsiębiorstw. Jej początki sięgają 1891 roku i były kontynuowane przez "Program Heidelberg" SPD w 1925 roku. Już w 1928 r. w Lipsku założono "Stowarzyszenie Przedsiębiorców Socjalistycznych". Po zawirowaniach ery nazistowskiej i II wojny światowej, samozatrudnieni wznowili pracę w 1946 roku. W kwietniu 1953 r. w Essen powstała "Bundesarbeitsgemeinschaft selbständig Schaffender in der SPD", w skrócie AGsS, przemianowana w 1963 r. na AGS.

Nie ma miejsca dla rekinów finansowych AGS działa w sposób bezpartyjny. Wszyscy samozatrudnieni, którzy wspierają społeczną i odpowiedzialną politykę gospodarczą, są mile widziani. Członkowie AGS opowiadają się za odpowiedzialną przedsiębiorczością. Ponoszą odpowiedzialność za swoich pracowników, za sensowną edukację stażystów oraz za innowacyjną i silną gospodarkę.

Zaangażowani obywatele Członkowie AGS są zaangażowani w samorządy lokalne, rady okręgowe i ponadregionalne biura polityczne. AGS opowiada się za wzmocnieniem małych i średnich przedsiębiorstw i chce wykorzystać swoje zaangażowanie, aby podkreślić obecną nierównowagę między dużymi korporacjami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie opodatkowania, odpowiedzialności za praktykantów, wsparcia finansowego i sponsoringu kultury. Z drugiej strony jasno mówimy, gdzie pojawiają się przeszkody społeczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, takie jak rosnąca biurokracja, obowiązkowe członkostwo i brak innowacyjnego podejścia wielu banków w naszym kraju.

Solidarność i sprawiedliwość Chcemy pracy i dobrobytu na wszystkich poziomach społeczeństwa, przy zachowaniu solidarności między silniejszymi i słabszymi. Chcemy również, aby wyniki i gotowość do podejmowania ryzyka były odpowiednio wynagradzane. Naszym zadaniem jako AGS jest zapewnienie pozytywnego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju naszego kraju jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szeroki zakres działań zarówno w ramach partii socjaldemokratycznej, jak i poza nią. Grupa Robocza Samozatrudnionych (AGS) jest stowarzyszeniem osób kreatywnych, kadry kierowniczej i osób samozatrudnionych w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Socjaldemokracja i samozatrudnienie nie są sprzecznością. Podstawą naszych działań jest raczej stawianie ludzi i ich osobowości na pierwszym planie oraz, pomimo pogoni za zyskiem, uwzględnianie aspektów społecznych w działaniach przedsiębiorczych. Ta maksyma, będąca podstawą społecznej gospodarki rynkowej stworzonej przez Ludwiga Erharda, gwarantuje, że dobrobyt w Niemczech nie ogranicza się do niewielkiej klasy wyższej.

Pozytywny rozwój Niemniej jednak istnieje potrzeba korekty kursu, zwłaszcza w ustawodawstwie dotyczącym polityki gospodarczej i rynku pracy. Naszym zadaniem jako AGS jest zapewnienie, aby nasz kraj - i Europa - prosperował jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poprzez różnorodne działania zarówno w ramach Partii Socjaldemokratycznej, jak i poza nią. Pracujemy nad tym.

Każdy, kto chce do nas dołączyć, jest mile widziany... prosimy o kontakt mailowy TUTAJ


 

 

Die nächsten Termine:

Alle Termine öffnen.

09.06.2024, 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
EU - & Kommunalwahlen (9. Juni 2024), Wahllokal
Nicht vergessen:  WÄHLEN GEHEN !!!

Alle Termine

SPD Rheinland-Pfalz

Die SPD im Bund

Die SPD im Land

 

SPD-Parteigliederungen in Rheinland-Pfalz

SPD Parteigliederungen in Rheinland-Pfalz

 

SPD-Arbeitsgemeinschaften in Rheinland-Pfalz

SPD Arbeitsgemeinschaften in RLP